ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ดูข้อมูลราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง 180 วัน ของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารของบลจ.กรุงศรี ในรูปแบบไฟล์ EXCEL PDF และ HTML โดยคลิกเลือกตามรายชื่อกองทุน ดังนี้


กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
 • กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A)
 • กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
 • กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
 • กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)
 • กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)
 • กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX)
 • กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)
 • กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1 (KFFITG1)
 • กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 2 (KFFITG2)
 • กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)
 • กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I)
 • กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I)
 • กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M19 (KFTGB6M19)
 • กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M20 (KFTGB6M20)
 • กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M21 (KFTGB6M21)
 • กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M22 (KFTGB6M22)
 • กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M23 (KFTGB6M23)
 • กรุงศรีพันธบัตรไทย 3M2 (KFTGB3M2)
 • กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M24 (KFTGB6M24)
 • กรุงศรีพันธบัตรไทย 1Y1 (KFTGB1Y1)
 • กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M25 (KFTGB6M25)
 • กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M26 (KFTGB6M26)
 • กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M27 (KFTGB6M27)
กองทุนผสม
 • กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
 • กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)
 • กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)
 • กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)
 • กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)
 • กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)
 • กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)
 • กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A)
 • กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A)
 • กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A)
 • กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I)
 • กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I)
 • กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I)
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
 • กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
 • กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A)
 • กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)
 • กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)
 • กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)
 • กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)
 • กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)
 • กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)
 • กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)
 • กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)
 • กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)
 • กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)
 • กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)
 • กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)
 • กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)
 • กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)
 • กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
 • กรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCLIMA-I)
 • กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)
 • กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)
 • กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)
 • กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า (KFTRB-A)
 • กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)
 • กรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)
 • กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)
 • กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)
 • กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHEUROP-I)
 • กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)
 • กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)
 • กรุงศรีบิคสตาร์ (KF-BIC)
 • กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)
 • กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)
 • กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)
 • กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)
 • กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)
 • กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)
 • กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)
 • กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)
 • กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)
 • กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGPROP-I)
 • กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I)
 • กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)
 • กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)
 • กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า (KFCINCOM-A)
 • กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)
 • กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)
 • กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)
 • กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)
 • กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)
 • กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)
 • กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGTECH-I)
 • กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDX-I)
 • กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)
 • กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)
 • กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPINDX-I)
 • กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPSCAP-I)
 • กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)
 • กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)
 • กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)
 • กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)
 • กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)
 • กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)
 • กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFACHINA-I)
 • กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)
 • กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)
 • กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)
 • กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVIET-I)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)
 • กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHTECH-I)
 • กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)
 • กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)
 • กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)
 • กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)
 • กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)
 • กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)
 • กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)
 • กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)
 • กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)
 • กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)
 • กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)
 • กรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)
 • กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)
 • กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)
 • กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCMEGA-I)
 • กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)
 • กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)
 • กรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)
 • กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)
 • กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)
 • กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M1 (KFFIF3M1)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M82-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M82)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y6-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI1Y6)
 • กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)
 • กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCYBER-I)
 • กรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)
 • กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล (KFGBRAN-ID)
 • กรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFLTPC-UI)
 • กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I)
 • กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCINCOM-I)
 • กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFTRB-I)
 • กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-สะสมมูลค่า (KFCSI300-A)
 • กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCSI300-I)
 • กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 9M1 (KFJGB9M1)
 • กรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KFNDQ-A)
 • กรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFNDQ-I)
 • กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M1 (KFJGB11M1)
 • กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFSINCFX-A)
 • กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFSINCFX-R)
 • กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M5 (KFJGB6M5)
 • กรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KFWINDX-A)
 • กรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFWINDX-I)
 • กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M6 (KFJGB6M6)
 • กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M7 (KFJGB6M7)
 • กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M8 (KFJGB6M8)
 • กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M9 (KFJGB6M9)
 • กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 3M1 (KFSGB3M1)
 • กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M10 (KFJGB6M10)
 • กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSINCFX-I)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M94-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M94)
 • กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M1 (KFSGB6M1)
 • กรุงศรี Global Unconstrained Equity-สะสมมูลค่า (KFGLOBAL-A)
 • กรุงศรี Global Unconstrained Equity-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGLOBAL-I)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M95-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M95)
 • กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M11 (KFJGB6M11)
 • กรุงศรี Global Unconstrained Equity FX-สะสมมูลค่า (KFGLOBFX-A)
 • กรุงศรี Global Unconstrained Equity FX-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGLOBFX-I)
 • กรุงศรีอินเดียอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINDIA-I)
 • กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M2 (KFJGB11M2)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)
 • กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
 • กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)
 • กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)
 • กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)
 • กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)
 • กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)
 • กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)
 • กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)
 • กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)
 • กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)
 • กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)
 • กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)
 • กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)
 • กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)
 • กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)
 • กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
 • กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)
 • กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)
 • กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)
 • กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)
 • กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)
 • กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)
 • กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)
 • กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)
 • กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)
 • กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)
 • กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)
 • กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)
 • กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)
 • กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)
 • กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCMEGARMF)
 • กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF)
 • กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFVIETRMF)
 • กรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MILDRMF)
 • กรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MEANRMF)
 • กรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MAXRMF)
 • กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCORERMF)
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
 • กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)
 • กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)
 • กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)
 • กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)
 • กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)
 • กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)
 • กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)
 • กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)
 • กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)
 • กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)
 • กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)
 • กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF)
 • กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)
 • กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF)
 • กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF)
 • กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF)
 • กรุงศรี The One Mild เพื่อการออม (KF1MILDSSF)
 • กรุงศรี The One Mean เพื่อการออม (KF1MEANSSF)
 • กรุงศรี The One Max เพื่อการออม (KF1MAXSSF)
 • กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม (KFCORESSF)
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
 • กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA)
 • กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD)
กองทุนกรุงศรี 2TM
 • กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)
 • กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)
กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 • อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)
กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
 • กรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFFVPE-UI)