รางวัลแห่งความสำเร็จ

 

ปี 2567
Market Award, Thailand จาก Asian Investor
Asset Manager of the Year และ Fixed Income House of the Year จาก Fund Selector Asia
Asset Management Company of the Year, Thailand จาก The Asset
ปี 2566
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2557 - 2560

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการจัดอันดับดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน