กองทุนรวม

กองทุนรวมของบลจ.กรุงศรี มีหลายประเภทให้คุณเลือกลงทุนได้ ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายการลงทุนแบบใด

นอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ คุณจึงไม่ต้องกังวลหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และด้วยศักยภาพของบลจ.กรุงศรี ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและจัดสรรเพื่อผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุณจะได้รับบริการที่ดี

กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น