รู้จักกับ บลจ.กรุงศรี 

กระบวนการและระบบการจัดการลงทุนที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพและโปร่งใส ช่วยให้ บลจ.กรุงศรี สามารถบริหารและจัดการการลงทุนให้พอร์ต การลงทุนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทจัดการชั้นนำ ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ

บลจ.กรุงศรี มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศไทย มีสาขากว่า 560 สาขา และพนักงาน กว่า 8,500 คนทั่วประเทศ

จากการสนับสนุนด้วยดีของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทำให้ บลจ.กรุงศรี มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลให้ บลจ.กรุงศรี กลายเป็นบริษัทจัดการชั้นนำของที่มั่นคง และน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

บุคลากรคุณภาพเปี่ยมด้วยประสบการณ์

บลจ.กรุงศรี มีพันธสัญญาที่จะนำเสนอพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ ความสามารถในการรับความเสี่ยงและจุดประสงค์ในการลงทุนที่แตกต่างออกไปในลูกค้าแต่ละราย นอกจากนั้น ผู้จัดการกองทุนของเราพร้อมที่จะทุ่มเทความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์มุมมองตลาดและอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดสำหรับลูกค้าแต่ละราย

เครือข่ายบริการที่กว้างขวางและครบถ้วนทุกบริการจัดการลงทุน

ในฐานะบริษัทในเครือของ บมจ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของประเทศไทยที่มีเครือข่ายบริการทำให้ บลจ.กรุงศรี สามารถให้บริการลูกค้าผ่านเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากกว่า 560 สาขา

บลจ.กรุงศรี มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายบริการที่แข็งแกร่งผ่านช่องทางของบริษัทเอง และผ่านตัวแทนจำหน่ายต่างๆ หรือลูกค้า สามารถทำรายการสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนได้ด้วยตัวเอง ผ่านระบบเอทีเอ็ม โทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เนท ในนาม @ccess Online Service อีกด้วย

นอกจากนี้ บลจ.กรุงศรี ให้บริการจัดการลงทุนที่ครบถ้วน และหลากหลายกับลูกค้าสำหรับทุกระดับความเสี่ยงที่รับได้

การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

บลจ.กรุงศรี ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน และการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว บลจ.กรุงศรี จึงกำหนดแนวทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมตามหลักธรรมาธิบาล (Product governance) การขายและให้บริการแก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม (Fair dealing) เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน โดยได้กำหนดให้เป็นนโยบายของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2560 เป็นต้นมา นโยบายดังกล่าว ได้แก่

  1. นโยบายด้านการพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
  2. นโยบายการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่านโยบายดังกล่าวจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในตลาดทุนผ่านกองทุนรวม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวม และประเทศไทยในอนาคตต่อไป


ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน