โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


KFGG คัดเฉพาะหุ้นเด็ด เติบโตเด่นจากทั่วโลก
อ่านรายละเอียด

KFCORE ... จัดทุกสินทรัพย์ รับทุกสภาวะการลงทุน
อ่านรายละเอียด

KFESG โอกาสสร้างความมั่งคั่ง จากหุ้นยั่งยืนระดับโลก
อ่านรายละเอียด

KFCMEGA-A รวมที่สุดแห่งเมกะเทรนด์การลงทุนในจีน
อ่านรายละเอียด
4
ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th