โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ


KFTHAIESG โอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับหุ้น ESG พร้อมสิทธิลดภาษี
เสนอขายครั้งแรก: 8 - 18 ธันวาคม 2566
อ่านรายละเอียด

SSF | RMF ที่จัดว่าเด็ด เพื่อสายเซฟและสายซอฟต์
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท*
อ่านรายละเอียด

กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M21 (KFTGB6M21)
เสนอขายครั้งเดียวระหว่าง 7 - 15 ธันวาคม 2566
อ่านรายละเอียด

เปลี่ยนพอยต์บัตรเครดิต เป็นเงินลงทุนกองทุนกรุงศรี
รับเพิ่ม Starbucks e-Coupon จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
อ่านรายละเอียด
1
ข่าว/ประกาศกองทุน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน