โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


KFGPE-UI ปลดล็อคการลงทุน กับ Private Equity โอกาสโตอย่างแตกต่าง
เสนอขายครั้งแรก: 1 – 14 มีนาคม 2565
อ่านรายละเอียด

KFCYBER ... จับโอกาสโตของ Cyber Security ธุรกิจหัวใจหลักของโลกดิจิทัล
อ่านรายละเอียด

กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M77-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M77)
เสนอขายครั้งเดียวระหว่าง 18 - 24 พฤษภาคม 2565
อ่านรายละเอียด

SSF | RMF ลงทุนเมื่อไหร่ ก็รวมรับโปรโมชั่นได้ทั้งปี
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท*
อ่านรายละเอียด
1
ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี