โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


โอน PVD สู่ RMF 2564
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A 0.2% ของเงินโอนตั้งแต่บาทแรก เทียบเท่าล้านละ 2,000 บาท*
อ่านรายละเอียด

เปลี่ยนพอยต์บัตรเครดิตของคุณ เป็นเงินลงทุนกองทุนกรุงศรี
1,000 พอยต์ = เงินลงทุน 100 บาท
อ่านรายละเอียด

KFFVPE-UI...ครั้งแรกกับโอกาสลงทุนใน Start-up ดาวรุ่ง กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อ่านรายละเอียด

KFGMIL ... ลงทุนในธุรกิจที่โตไปกับชีวิตของคน Millennials
อ่านรายละเอียด
3
ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th