ร่วมงานกับเรา


บลจ. กรุงศรี เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการการลงทุนเพื่อความมั่นคงและ มั่งคั่งของลูกค้าตามเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้ ปัจจุบัน บริษัทก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการกว่า 5 แสนล้านบาท (ณ 31 มีนาคม 2566) บริษัทกำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และกระตือรือร้นที่จะร่วมเส้นทางแห่งการเติบโตไปด้วยกันในตำแหน่งงานเหล่านี้:
AVP-VP: Compliance Department
Qualifications:
 • Education: Bachelor’s degree in Business Administration, Accounting, Finance, Law or related field.
 • Experience: Minimum of 5 years of experience in a Compliance role within Asset management Company (preference for candidates over the age of 35, bringing a mature perspective and extensive industry knowledge), if have experience in consult and monitoring the fund activity by Investment control system would be advantage.
 • Knowledge: Strong understanding of the SEC Laws, Regulations, and relevant guidelines.
 • Skills:
  • Negotiation, analytical and problem-solving skills
  • Good command of written and spoken English
  • Computer literate: Microsoft Office
  • Have a good attitude to work hard and under pressure, can work effectively as a teamwork.
Key Responsibilities:
 • &Consult and regular monitoring the fund activities by Investment control system to ensure the accuracy and compliance with the regulations.
 • Advisor and problem solver by using knowledge in Compliance to support the Investment team and other BU.
 • Review the Marketing material to comply with the regulations.
 • Coordinate and work closely with BU and relevant regulators to make sure that the company is fully compliance with relevant rules and regulations.
 • Responsible for Compliance plan, monitoring, internal audit, IOE audit and report the result of monitoring to the Audit Committee.
 • Provide advice or any concerns regarding compliance matter to BU when needed.
 • Responsible for solving all problems which may occur regarding Investments, Marketing, Operations, Fund Admin and regulation issues.
 • Responsible for updating incoming regulations from regulator and identify risk associated of the company’s process.

สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
อีเมล:

นักวางแผนการลงทุนอิสระ (Independent Investment Planner: IIP)

เสริมศักยภาพของคุณ ร่วมกันก้าวสู่ความสำเร็จ
กับ "นักวางแผนการลงทุนอิสระ (IIP)” บลจ.กรุงศรี

เปิดโอกาสสร้างรายได้อย่างอิสระ จับจังหวะรายได้ ใช้ชีวิตได้ลงตัวในแบบที่คุณเลือก 
บลจ.กรุงศรี เป็นบริษัทในกลุ่มกรุงศรี - เครือ MUFG หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ร่วมงาน "IIP กับ บลจ.กรุงศรี" ดีอย่างไร?

Income & Bonus
รับส่วนแบ่งรายได้ตามผลงานที่คุณทำได้จากค่าธรรมเนียมการแนะนำผลิตภัณฑ์ลงทุน

Product Variety
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มากกว่า 170 กองทุน ครอบคลุมครบทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนในและต่างประเทศ รองรับความต้องการของลูกค้าทุกช่วงอายุ และเป้าหมายการลงทุน

Operation Support
การดูแลพอร์ตการลงทุนของลูกค้าด้วยระบบของ บลจ.กรุงศรี พร้อมทีมงานทางการตลาดให้คําแนะนําข้อมูลการลงทุน และการจัดพอร์ตที่อัปเดตอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการทํางานของ IIP และการให้บริการลูกค้า

Knowledge Support
เสริมความรู้เรื่องการลงทุนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่าย ทันสถานการณ์ พร้อมนำไปใช้ในการอัปเดตและให้บริการลูกค้าได้ ให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสาร ผ่าน ช่องทาง อีเมล คอร์สอบรม และการจัดกิจกรรม  

Area Support 
access PL@CE อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ชั้น 1 เป็นพื้นที่สำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมพบปะลูกค้า รองรับได้ถึง 100 ท่าน ในบรรยากาศสบายๆ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ลักษณะงานและความท้าทายในงาน IIP
เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุนกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)
 • ปัจจุบันไม่ได้สังกัดเป็นพนักงานประจำสถาบันการเงินใดๆ ยกเว้นบริษัทประกัน
 • มีประสบการณ์ด้านการแนะนำการลงทุน
 • มีฐานลูกค้าลงทุนในกองทุนรวม

สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายตัวแทนจำหน่ายสัมพันธ์ โทร. 02 657 5707
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
อีเมล:

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
ลักษณะงานและความท้าทายในงาน
 • จัดทำรายงานความเสี่ยงเชิงปริมาณ (quantitative risk) เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ฯลฯ สำหรับกองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้น และกองทุนผสม เพื่อใช้ประกอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม
 • จัดทำรายงานผลตอบแทนกองทุน และที่มาของผลตอบแทนการลงทุน สำหรับใช้ในการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุน ประเมินความสามารถของผู้จัดการกองทุนและนำเสนอต่อลูกค้า

 คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น MS Office, Bloomberg หากสามารถเขียน Excel VBA ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
อีเมล:

Private Wealth and Client Service Staff
Duties & Responsibilities
 • Answer incoming customer calls in a professional and efficient manner
 • Provide detailed fund information, market views, and asset allocation concepts to clients
 • Able to perform basic analysis of client portfolios and give proper recommendations to clients
 • Assist clients/selling agents on daily transactions
 • Provide assistance to clients regarding account opening processes and ongoing due diligence to ensure that all transactions are complied with SEC rules and regulations
 • Other assignments from Manager

Qualifications
 • Bachelor’s degree in Finance, Banking, Economics, or related fields (New graduates are also welcome to apply)
 • Must hold IC license
 • Open minded with good communication and interpersonal skills
 • Good Microsoft Office skills including Excel, Word
 • Positive attitude
 

สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
อีเมล:

เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT Compliance (สัญญาจ้าง)
ลักษณะงาน:
 • ให้คำปรึกษา ด้านกฏหมาย กฏเกณฑ์ของทางการ และข้อกำหนดใหม่ๆ เกี่ยวข้องกับ IT พร้อมประเมินผลกระทบของกฏเกณฑ์ดังกล่าวกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่
 • ประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน IT อย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาว่านโยบาย ขั้นตอน แนวปฏิบัติ หรือแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎหมายกฏเกณฑ์ของทางการ และข้อกำหนดใหม่ๆ เกี่ยวข้องกับ IT
 • จัดทำแผนการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องประจำปี พร้อมตรวจสอบกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน IT เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมาย
 • จัดทำรายงานผลการสอบทานประจำปีเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 • สื่อสาร รวมถึงสร้างความรู้และความตระหนักด้านกฏหมาย กฏเกณฑ์ และข้อกำหนดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ IT ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตาม
คุณสมบัติ:
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านงาน IT และ/หรือการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือการบริหารความเสี่ยง และ/หรือการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ รวมถึงมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบด้าน IT
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการทำงาน มาตรฐาน และกฎระเบียบด้าน IT เช่น มาตรฐานความปลอดภัยด้าน IT (ISO27001) กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยด้าน IT ทั้ง กลต.และ ธปท. PDPA พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27001 Lead Auditor, CISA หรือใบรับรองอื่นๆ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
อีเมล:

ติดต่อ บลจ.กรุงศรี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน