ติดต่อสอบถาม


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ที่อยู่:
ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์:
krungsriasset.clientservice@krungsri.com
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำสั่งการทำรายการธุรกรรมกองทุนรวมผ่าน email นี้
หัวข้อ * :
คำนำหน้าชื่อ * :ชื่อ * :
นามสกุล * :
อีเมล * :
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  :
โทรศัพท์  :
ช่องทางการติดต่อกลับ  :
แจ้งเกี่ยวกับ :หัวข้อเรื่อง * :
ข้อความ * :
เอกสารประกอบ  :
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
ติดต่อ บลจ.กรุงศรี

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น