แจ้งปิดปรับปรุงระบบ @ccess Mobile ชั่วคราว

3 กันยายน 2564
บลจ.กรุงศรี ขอแจ้งให้ทราบว่า ระบบทำธุรกรรมกองทุนออนไลน์   @ccess Mobile จะมีการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 18.00 - 21.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 
 
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th