แจ้งขยายเวลาปิดบริการชั่วคราวของ access PL@CE

14 พฤษภาคม 2564
บลจ.กรุงศรี ขอแจ้งขยายวันปิดให้บริการชั่วคราวของ access PL@CE ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป   จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  หากสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ  บริษัทจะเรียนแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com
หรือ โทร 026575757 กด 2 (ระหว่างเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.)

บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี