แจ้งปิดบริการ access PL@CE วันที่ 7 - 29 มกราคม 2564

5 มกราคม 2564
บลจ.กรุงศรี จำกัด ขอเรียนแจ้งว่า access PL@CE อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 จะปิดให้บริการระหว่างวันที่ 7 - 29 มกราคม 2564 

ระหว่างนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com  และ krungsriasset.mktg@krungsri.com หรือ โทร. 02 657 5757 กด 2 ในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.

บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี