บลจ.กรุงศรี มองภาพรวมเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวในปี 2021

1 มกราคม 2564

 นางสุภาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ  บลจ.กรุงศรี   เปิดเผยว่า  “ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2021 มีแนวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้น  หลังจากที่ทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกกลับมาขยายตัวในปี 2021 ที่ 5.2% หลังจากที่หดตัว 4.4% ในปี 2020   ด้านการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศได้รับอานิสงค์จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและกำไรของบริษัทจดทะเบียน ท่ามกลางสภาพคล่องในระบบที่สูง และดอกเบี้ยทั่วโลกที่อยู่ในระดับต่ำ    ส่งผลบวกต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น ตลาดหุ้น ด้านตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ    มีแนวโน้มที่จะเห็น Credit spread ปรับตัวแคบลงได้ต่อเนื่อง ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน”

 

“สำหรับสหรัฐนั้นได้รับอานิสงค์จากการที่รัฐบาลเตรียมใช้นโยบายการคลังอัดฉีดมาตรการเยียวยาผลกระทบจาก Covid-19 รอบใหม่เข้าสู่ระบบด้วยวงเงินกว่า 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว นอกจากนี้ นโยบายภายใต้รัฐบาลใหม่ส่งผลดีมากขึ้น เช่น การขึ้นภาษีจะทำได้ยากขึ้น     การลงทุนในกลุ่ม New economy เช่น e-commerce, digitization มีความน่าสนใจเนื่องจากมีการเติบโตสูง”

ยุโรปยังคงเผชิญแรงกดดันจากการระบาดรอบใหม่ของ Covid-19 ทำให้รัฐบาลในหลายประเทศต้องประกาศมาตรการปิดเมืองรอบใหม่ เศรษฐกิจและภาคเอกชนได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพิ่มปริมาณการทำ QE เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจยุโรปให้ฟื้นตัว และความสำเร็จของวัคซีนจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดหุ้นยุโรปกลับมาฟื้นตัว”

ด้านเศรษฐกิจจีนมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง   โดยในปี 2021 เศรษฐกิจจีนจะเป็น 1 ในประเทศที่มีการขยายตัวสูงที่สุดในโลก ทั้งนี้ IMF คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัว 8.2% จากการควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาคการบริโภค ภาคการผลิต และภาคการส่งออก กลับมาขยายตัว ด้านสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ซึ่งกดดันตลาดหุ้นจีนมาตลอดมีแนวโน้มคลี่คลายลง หลังจากโจ ไบเดน ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ”

สำหรับมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะยังคงอยู่ในภาวะหดตัว เนื่องจากการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเริ่มฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นในไตรมาสที่สอง ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นหลังจากการเข้าถึงวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นวงกว้างมากขึ้น ในส่วนของภาคการผลิต คาดว่าจะกลับมาเติบโตได้ดีจากแรงหนุนของอุปสงค์ในตลาดโลกที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงคาดว่ารัฐบาลจะยังคงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อหนุนการใช้จ่ายของผู้บริโภค”

“นอกจากนี้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลหลายโครงการจะทยอยเสร็จสิ้นในปี 2021 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนและเพิ่มการลงทุน  ภาคการท่องเที่ยวจะยังคงอ่อนแอ โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาในไตรมาสที่สาม ซึ่งเป็นช่วงโลว์ซีซั่น    ของไทย จึงไม่น่าจะที่จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากนัก”  

“อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังคงมีแนวโน้มได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ หลังจากการพัฒนาวัคซีนเป็นผลสำเร็จ รวมถึงนโยบายการเงินการคลังที่ยังคงเอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และกระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศที่มีแนวโน้มไหลเข้าตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง  โดยในระยะสั้นบรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้มถูกกดดันจากการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อีกครั้งทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ”

การจัดพอร์ตการลงทุนในปี 2021 ควรให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวนและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนในตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศที่มีการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้คุณภาพดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ   และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน เช่น กองทุน KFAFIX-A  กองทุน KF-CSINCOM ควบคู่กับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งควรกระจายการลงทุนทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ   โดยในส่วนหุ้นต่างประเทศเน้นลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงทั่วโลก สามารถสร้างรายได้สม่ำเสมอและมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ทนทานต่อวัฏจักรเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เช่น กองทุน KFGBRAND ผสมผสานกับการลงทุนในกลุ่ม New Economy และ Megatrend ซึ่งมีการเติบโตสูงอย่างหุ้นจีน A-Shares  และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยสามารถลงทุนผ่านกองทุน KFACHINA-A  กองทุน KF-GTECH และ กองทุน KFHTECH-A เพื่อสร้างการเติบโตที่ดีของพอร์ตการลงทุนในระยะยาว” นางสุภาพร กล่าว

สอบถามเพิ่มเติมพร้อมขอข้อมูลและหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757
หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

____________________________________________________________________________________
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

KFAFIX-A มีนโยบายลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ระดับความเสี่ยง 4: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

KF-CSINCOM มีนโยบายลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ระดับความเสี่ยง 5: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

KFACHINA-A มีนโยบายลงทุนใน UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) 
(Class P - acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV  ระดับความเสี่ยง 6: เสี่ยงสูง  |  ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

KFGBRAND มีนโยบายลงทุนใน Morgan Stanley Investment Fund - Global Brands Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV ระดับความเสี่ยง 6: เสี่ยงสูง |   ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

KF-GTECH มีนโยบายลงทุนใน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ระดับความเสี่ยง 7: เสี่ยงสูง   |   ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

KFHTECH-A มีนโยบายลงทุนใน BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ระดับความเสี่ยง 7: เสี่ยงสูง |   ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

KFACHINA-A, KFGBRAND, KF-GTECH ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน   จึงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

KF-CSINCOM, KFAFIX-A, KFACHINA-A สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป   ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร    ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ 

KFHTECH-A, KF-GTECH มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

กองทุน KFAFIX-A คลิกที่นี่
กองทุนต่างประเทศ  คลิกที่นี่
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี