บลจ.กรุงศรี จัดสัมมนา "Look Beyond Local Property, Seize the Global Opportunities"

27 August 2019
บลจ.กรุงศรี แนะกระจายการลงทุนจาก REITs ไทย ไปในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นชะลอตัว
 
22 สิงหาคม 2562 – บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Look Beyond Local Property, Seize the Global Opportunities” เชิญชวนนักลงทุนไทยกระจายการลงทุนจากตลาดหุ้นและกองทุน REITs ในประเทศที่เติบโตเกินปัจจัยพื้นฐาน ไปยังกองทุน REITs ที่กระจายการลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ศักยภาพดีทั่วโลก มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง ชี้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อลดลง และเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง

ที่งาน นาย Xin Yang Low หนึ่งในทีมผู้จัดการกองทุนจาก Janus Henderson Property Equities ผู้บริหารกองทุน Janus Henderson Global Real Estate Fund และนายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี มาร่วมกันให้ข้อมูลทางเลือกในการลงทุนท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตลดลง ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ความน่าสนใจ โอกาส และความเสี่ยงของกองทุน REITs ที่ลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก รวมถึงกลยุทธ์ในการคัดเลือกสินทรัพย์เข้าพอร์ตของกองทุน ตลอดจนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและทิศทางในอนาคต


นายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูงจากการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การประกาศลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายประเทศส่งผลให้ผลตอบแทนของพันธบัตรและตราสารหนี้ลดลงไปด้วย นักลงทุนจึงควรจัดพอร์ตการลงทุนแบบ 3D คือ 1. Diversify กระจายการลงทุน      2. Defensive เน้นความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และ 3. Dividend ให้ปันผลสูง ซึ่งกองทุน REITs สามารถตอบโจทย์ในการเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนได้ เพราะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า มีความปลอดภัยมากกว่า ในประวัติที่ผ่านมา กองทุน REITs ที่ลงทุนทั่วโลกสามารถให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 8% ต่อปี โดย 2 ใน 3 ของผลตอบแทนดังกล่าวมาจากเงินปันผลของกองทุน ส่วนตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนติดลบ ขณะที่ตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนต่ำ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

คุณ Xin Yang Low แนะว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะจะเพิ่มการลงทุนในกองทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก เนื่องจากมีราคาที่เหมาะสม มีสภาพคล่องสูง มีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้อีกในระยะยาว 

นายเกียรติศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในอสังหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปีที่ผ่านมาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มียอดซื้อขายสูงสุดมากเป็นประวัติการณ์ เนื่องมาจากอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดี จะมีอัตราการเช่าที่อยู่ในระดับสูงและราคาค่าเช่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่อุปสงค์เริ่มมีแนวโน้มลดลงทำให้ไม่เกิดภาวะล้นตลาด จึงทำให้หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีความน่าสนใจ นอกจากนี้ กองทุน REITs  ที่ลงทุนทั่วโลกยังมีแตกต่างจากกองทุน REITs ในประเทศที่มักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รูปแบบเดิมๆ แต่กองทุนระดับโลกจะมีการลงทุนในสินทรัพย์รูปแบบใหม่ๆที่เกิดจากกระแสของความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น Data Center โลจิสติกส์ คลังสินค้าให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า ซึ่งเป็นเทรนด์ธุรกิจที่กำลังมาแรงโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีอัตราการเติบโตเพิ่มจาก 5% เป็น 30% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และยังมีทิศทางการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต 
สำหรับกองทุน REITs ในเมืองไทย แม้จะมีอัตราผลตอบแทนที่มากกว่า 20% (แหล่งข้อมูล: TNS Security ณ 13 ส.ค. 2562) แต่ก็เป็นการเจริญเติบโตที่เกินกว่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริง ทำให้โอกาสที่จะเติบโตต่อไปในระดับสูงจะเป็นไปได้ยาก อีกทั้งตอนนี้ กองทุน REITs ของไทยมีราคาค่อนข้างสูงแต่มีสภาพคล่องต่ำ มูลค่าการซื้อขายน้อย เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบันที่ถือค่อนข้างยาว 

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรเข้าใจว่าหุ้นอสังหาฯ ไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีทุกตัว นักลงทุนจึงควรเลือกกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพสูงและปรับเปลี่ยนการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองทุน Janus Henderson Global Real Estate Fund ที่ทาง บลจ. กรุงศรีเลือกมาเป็นกองทุนหลักของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD) เป็นกองทุนระดับโลกที่มีทีมผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เนื่องจากกองทุนมีวิธีการคัดเลือกสินทรัพย์ที่แตกต่างจากกองทุนอื่น โดยใช้วิธีการแบบ Buttom-up คัดเลือกหุ้นรายตัวจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการเติบโตสูง และกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตให้ทันเหตุการณ์และภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอ มีการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง โดยมีสินทรัพย์ที่คัดเลือกมาไว้ในพอร์ตประมาณ 50-60 ตัว จากที่มีอยู่ทั่วโลกกว่า 500 ตัว กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวทำให้กองทุน สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดมาอย่างต่อเนื่อง
Xin Yang Low อธิบายเพิ่มเติมว่า นอกจากกองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสการเติบโตสูงจากการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นแล้ว กองทุนยังมองหาสินทรัพย์ที่เป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น ธุรกิจสำนักงานให้เช่า สินทรัพย์เด่นของกองทุน ได้แก่ หุ้น Alexandria ซึ่งทำธุรกิจออฟฟิศให้เช่าในสหรัฐที่เป็นที่นิยมสำหรับธุรกิจที่มีการทำ R&D และอัตราการเช่าสูง และค่าเช่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย เป็นสินทรัพย์ที่กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนสูงที่สุด หรือธุรกิจให้บริการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย อย่างหุ้น Sun Communities ในสหรัฐ เป็นต้น


จากหลากหลายปัจจัยบวกดังกล่าว บลจ.กรุงศรีคาดว่าการลงทุนใน REITs ที่กระจายไปในหุ้นอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดีทั่วโลกจะให้ผลตอบแทนได้ 5-7% ต่อปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ถือว่าดีและตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง  

คำเตือน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน
  • กองทุน KF-GPROPD ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และกองทุนมีความเสี่ยงระดับ 7
  • กองทุนลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Janus Henderson - Global Real Estate Fund (Class I $ Inc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
  • กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
  • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 
โทร 0 2657 5757 | www.krungsriasset.com 
หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) / ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
To download Adobe Acrobat Reader Click Here free of charge.

Back

Subscribe to our latest news.

 
The Company realizes that your personal data is important. We shall uphold privacy and security of your personal data to ensure that the personal data is collected, used or disclosed in compliance with the law. For more details about the Company’s privacy notice, please visit our website : www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-en