แจ้งปิดปรับปรุงระบบทำธุรกรรมกองทุนชั่วคราว

16 กันยายน 2565
บริษัทขอแจ้งให้ทราบถึง การปรับปรุงระบบธุรกรรมออนไลน์ @ccess Mobile และ @ccess Online ชั่วคราวในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้บางเมนูไม่สามารถใช้งานได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน