แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์และระบบทำธุรกรรมกองทุนชั่วคราว

14 มกราคม 2565
บลจ.กรุงศรี ขอแจ้งให้ทราบว่าเว็บไซต์ krungsriasset.com และระบบทำธุรกรรมกองทุน (@ccess Mobile Application และ @ccess Online Service)   จะมีการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 01:30 น. ถึง เวลา 08:00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th