แจ้งการเปิดให้บริการของ access PL@CE

2 ธันวาคม 2564
บลจ.กรุงศรีขอเรียนให้ทราบว่า access PL@CE อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 จะเปิดให้บริการธุรกรรมกองทุน ตั้งแต่วันอังคารทีี่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี