บลจ.กรุงศรี สมทบทุนสภากาชาดไทย "โครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ"

14 ตุลาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) นำโดย คุณสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณนิทิต พุกกะณะสุต ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกค้าสถาบันและลูกค้าบุคคล และคุณพึงพิศ จุฬาโรจน์มนตรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสถาบัน มอบเงินบริจาคจำนวน 370,000 บาท แก่สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุน "โครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ" สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และคุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th