แจ้งปิดบริการ access PL@CE วันที่ 12 - 30 เมษายน 2564

7 เมษายน 2564
บลจ.กรุงศรี จำกัด ขอเรียนแจ้งว่า access PL@CE อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 จะปิดให้บริการระหว่างวันที่ 12 - 30 เมษายน 2564 

ระหว่างนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com  หรือ โทร. 02 657 5757 กด 2 ในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.

บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th