แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ Krungsriasset.com ชั่วคราว

20 พฤศจิกายน 2563
บลจ.กรุงศรี ขอแจ้งให้ทราบว่าเว็บไซต์ krungsriasset.com จะมีการปิดระบบชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 63 เวลา 22.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 63 เวลา 06.00 น.  

ทาง บลจ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th