ติดต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 
ยินดีให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 


•  สอบถาม/ติดตามเช็กกรณีลาออก เอกสารการยื่นภาษี หรือการใช้งานระบบ EM@ccess Online  ติดต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
โทรศัพท์:
0 2657 5790, 0 2657 5792-93, 0 2657 5753-55

•   สอบถามการเปลี่ยนแผนการลงทุน หรือการจัดตั้งกองทุน   ติดต่อฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โทรศัพท์:
0 2305 2535, 0 2305 2537-39, 0 2657 5764, 0 2657 5771

หรือกรอกข้อมูลในช่องว่างด้านล่างนี้และรอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมด้าน  * :
เคยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือยัง  * :
 * :
 * :
 * :
 * :
 * :
 * :
 * :
 * :
 * :
 
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ *
แผนที่
 


วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th