เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ทรงพระเจริญ
border-king9
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือกรุงศรี